06 - 1980 6004       patricia@fluunt.nl

Wie heeft de regie? Jij of je gedachten...

Voel, doe en zeg jij altijd wat je denkt?
Dan laat je je gedachten (onbewust) je gevoelens, je gedrag en je reacties bepalen en reageer je niet bewust op wat er in je brein gebeurt. Automatische reacties en gedragspatronen blijven zich hierdoor herhalen, zelfs als je weet dat het niet behulpzaam voor je is.

Wil je meer regie over je leven ervaren? Wil je meer momenten voor jezelf nemen, ondanks de gedachte dat je daar geen tijd voor hebt? Lees dan dit artikel en doe de oefening.

Ieder mens heeft zijn eigen unieke 'dataset'
Ieder mens krijgt een andere opvoeding, ontmoet andere mensen, hoort andere meningen en doet andere ervaringen op en creëert daarmee zijn/haar eigen unieke 'dataset' aan gedachten. Die gedachten laten vervolgens van zich horen op de meest willekeurige momenten. En omdat we ons vaak niet bewust zijn van onze gedachten; voelen we wat we denken, geloven we wat we denken, zeggen we wat we denken en/ of doen we wat we denken. Terwijl dit ons -zonder dat we ons ervan bewust zijn- vaak niet vooruit helpt.

Kies ervoor je niet meer te laten sturen door je gedachten
Neem nou de gedachte ‘ik moet dit vandaag afmaken’ aan het einde van een (werk)dag. Als je je niet bewust bent van die gedachte, doe je wat je denkt en maak je de klus af. En als je deze gedachte vaak hebt en volgt, put je jezelf misschien geleidelijk aan uit omdat je daardoor bijvoorbeeld niet luistert naar je lichaam, dat al lang aangeeft dat het voor vandaag wel genoeg is geweest....
Als je de gedachte opmerkt als een gedachte: ‘ik heb de gedachte dat ik dit vandaag moet doen’, dan ontstaat er ineens een keuze. Je kunt dan het perspectief vergroten om een wijze keuze te maken, door bijvoorbeeld ook even te voelen hoe je lijf voelt, stil te staan bij wat er thuis te wachten staat en bij hoe je agenda er morgen uitziet. En als je dan merkt dat je lijf moe en/of gespannen is en je je realiseert dat je morgen best tijd hebt om de klus af te maken (en dat het dan misschien zelfs sneller/beter gaat, omdat je uitgerust bent), kun je beslissen tóch naar huis te gaan, ondanks die eerste gedachte dat het vandaag af moet.
En als je besluit door te werken, doe je dat ook op een andere manier: het is je dan namelijk niet ‘overkomen’ dat je (weer) tot laat zit te werken, je hebt er bewust voor gekozen. En dat voelt toch anders. Je hebt regie!

Oefening
Je anders verhouden tot je gedachten vraagt oefening én het geeft je een zee van vrijheid!
Wil je er nu meteen een kleine oefening mee doen?

Schrijf eens een gedachte op die je regelmatig opmerkt.
Leef je in in deze gedachte alsof je hem nu werkelijk hebt.
Wat ervaar je?

Herformuleer daarna de gedachte door ervoor te schrijven ‘Ik heb de gedachte dat...’
Leef je in in deze gedachte alsof je hem nu hebt.
Ervaar je het verschil?

Zo ja: doe deze oefening dan met de gedachten die jouw brein regelmatig produceert en op de (spaarzame) momenten dat je je bewust bent van je gedachten. Zo kun je bijvoorbeeld als je lichaam gespannen voelt even een korte wandeling maken of een kop thee drinken met aandacht, ondanks de eventuele gedachte dat 'je daar geen tijd voor hebt'. Op deze manier draag je zorg voor jezelf en je lichaam en neem je beetje bij beetje meer regie over je leven.

Geef bewust richting aan je toekomst
Hoe vaker we een gedachte hebben, hoe meer we geloven dat de gedachte waar is en hoe waarschijnlijker het is dat we ernaar gaan handelen. Sta maar eens stil bij het effect van terugkerende onbewuste gedachten als: 'ik kan dit niet' of 'ze vinden me niet leuk'. De kans is groot dat naarmate je deze gedachten vaker hebt, je ze meer gaat geloven, ze een sterker (negatief) gevoel bij je oproepen en dat je minder gaat ondernemen of je je isoleert van anderen.

Terwijl: die gedachte is alléén maar een elektrisch impulsje in je brein. Een 'stroomstootje' dat is gebaseerd op ervaringen in het verleden, niet op wat er in het nu werkelijk is. Wil jij je ervaringen uit het verleden, die toevallige dataset in je brein, zoveel invloed geven op je huidige leven en daarmee je toekomst bepalen? Nee toch?

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en mindfulness

Geïnspireerd? Met ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en mindfulness oefen je je in het helderder leren zien van je gedachten, zodat je kunt kiezen bij welke gedachten je actie onderneemt en welke je laat voor wat ze zijn, terwijl je 'gewoon' doet wat er voor jou werkelijk toe doet. Google maar eens op 'defusie oefeningen ACT' voor gratis online oefenmateriaal.

© Fluunt, 11 oktober 2019

"If you change the way you look at things, the things you look at change."