Wat is de relatie tussen mindfulness en ACT?

Mindfulness is één van de 6 pijlers van ACT. Het gaat er om steeds opnieuw contact te maken met wat er in dit moment aanwezig is. Op een vriendelijke manier observeren van je ervaringen. Zo leer je jezelf en hoe je omgaat met de moeilijkheden in je leven beter kennen én kun je dus voortaan kiezen om er op een bewuste, vaak meer passende, manier mee om te gaan. Het geeft je de kans om automatische, niet-helpende, reacties en patronen te doorbreken.

Om hier wat vaardiger in te worden, kan meditatie zeer behulpzaam zijn. Tijdens een mindfulness-training mediteer je dan ook dagelijks om de aandacht te trainen. Je ontvangt hiervoor formele en informele oefeningen en oefent zo’n 20 tot 45 minuten per dag. De intensiviteit van het oefenen is afhankelijk van jouw motivatie en context. Ook tijdens de sessies worden meditatie-oefeningen gedaan.

De ACT-benadering van mindfulness is speelser. Je ontvangt korte mindfulness-oefeningen om er thuis mee aan de slag te gaan en te ervaren of meditatie wat voor je is. Misschien ontdek je iets heel waardevols en misschien ontdek je dat er voor jou een andere manier is om je gedachten en gevoelens te leren (h)erkennen en bewust te kiezen hoe je daarnaar wilt handelen.

Mindfulness-training en ACT vullen elkaar mooi aan
Mindfulness en ACT zijn methodieken die elkaar erg mooi aanvullen als je het mij vraagt!
ACT-trainingen worden dan ook regelmatig aangeboden als vervolg op een basistraining mindfulness.

Wil je met één van de twee aan de slag en weet je niet welke? Bel me gerust om te verkennen wat voor jou passend is. We merken dan ook meteen of er een klik is en of we zin hebben om samen aan de slag te gaan.

Overeenkomsten

Beide methodieken leren je om op een zachtere manier om te gaan met jezelf en de moeilijkheden die je tegenkomt in je leven en zijn gericht op het beter leren zien op wat je kunt oplossen en op wat je te accepteren hebt zoals het is. Uitgangspunt bij beide methodieken is hierbij dat je leert om je ervaringen in het moment te observeren op een onderzoekende en milde manier (vrijer van oordelen).

Andere thema’s die in beide methodieken aan bod komen zijn: acceptatie, je anders verhouden tot je gedachten en zorgen voor jezelf.Verschillen

Tijdens een ACT-training doe je ervaringsgerichte oefeningen (waaronder korte meditatie-oefeningen) en schrijfopdrachten. Tijdens een mindfulness-training bestaan de oefeningen thuis en tijdens de sessies vooral uit meditatie-oefeningen. Op deze manier werk je actief aan het ‘herbedraden’ van je hersenen, waardoor je automatische patronen gaat (h)erkennen en ze makkelijker kunt doorbreken.

Een ander verschil is dat tijdens ACT-begeleiding nadrukkelijk aandacht wordt gegeven aan je waarden: wat doet er werkelijk toe in jouw leven én hoe ga je hiernaar leven. Tijdens een Mindfulness-training komt dit beknopter aan bod.